Nowe zasady przyznawania Kart Stałego Klienta

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. zmianie ulegają zasady przyznawania Kart Stałego Klienta Sindbad Club i Sindbad VIP Club.

 

Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta, pasażer winien jest do wypełnionego wniosku dołączyć wykorzystane bilety autokarowe Platformy Sindbad o łącznej wartości 1500 PLN (lub w innej walucie przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypełnienia wniosku).

 

Aby przystąpić do programu Sindbad VIP Club i otrzymać Złotą Kartę należy być posiadaczem Karty Stałego Klienta i przesłać na adres siedziby Sindbad Sp. z o.o. wykorzystane bilety Platformy Sindbad o łącznej wartości 4000 PLN (lub w innej walucie przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypełnienia wniosku) zakupionych w ciągu 12 miesięcy, wraz z wypełnionym wnioskiem.

 

Pozostałe zapisy regulaminu Sindbad Club i Sindbad VIP Club nie ulegają zmianie.

 

Stosowne wnioski wraz z regulaminami można pobrać na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.sindbad.pl/dokumenty-do-pobrania

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontak z infolinią Sindbad: +48 77 443 44 44 / 801 22 33 44.