Komunikat 36/2015 - Przewóz osób małoletnich liniami Platformy Sindbad

KOMUNIKAT NR 36/2015
dot. przewozu osób małoletnich liniami platformy SINDBAD

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się wakacyjnym sezonem i tym samym większą liczbą podróżujących małoletnich pasażerów przypominamy informacje dotyczące warunków przewozu osób poniżej 18 roku życia.

 

- dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia, a w przypadku podróży do Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii od 16 lat, mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności pilota autokaru;

 

- dzieci, bez względu na wiek, mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy);

 

- osoby małoletnie podróżujące samodzielnie do Wielkiej Brytanii dodatkowo muszą posiadać kserokopię paszportów rodziców bądź opiekunów prawnych;

 

- zakup biletu z 50% zniżką jest możliwy tylko i wyłącznie przy jednoczesnym wykupie pełnowartościowego biletu zgodnie z pkt. 4.13 a) Regulaminu Przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Sindbad Sp. z o.o. z dn. 15.05.2015 r.