Komunikat 37/2015 - Przewóz osób małoletnich liniami Platformy Sindbad do/z Wielkiej Brytanii

KOMUNIKAT NR 37/2015
dot. przewozu osób małoletnich podróżujących do/z Wielkiej Brytanii liniami platformy SINDBAD

z dnia 30 czerwca 2015 r.

W nawiązaniu do komunikatu nr 36/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącego przewozu osób małoletnich oraz w związku z ograniczeniami dotyczącymi wieku osób podróżujących do/z Wielkiej Brytanii informujemy, że:

 

- Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą samodzielnie podróżować do/z Wielkiej Brytanii. Przewóz osoby małoletniej poniżej lat 16 może odbyć się tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 

- Osoby małoletnie powyżej 16 roku życia mogą podróżować do/z Wielkiej Brytanii samodzielnie pod warunkiem posiadania druku Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej, wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności pilota autokaru. Dodatkowo muszą posiadać kserokopię paszportów rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer Infolinii 801 22 33 44 lub 77 443 44 44.