Regulamin konkursu "Podróżuj z Sindbadem"

Regulamin konkursu „Podróżuj z Sindbadem”

Organizator

 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Sindbad Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Działkowej 4, 45-144 Opole.

 

Zasady

 

1. Konkurs "Podróżuj z Sindbadem" skierowany jest do klas pierwszych szkół podstawowych w całej Polsce.

2. Zgłoszenia do konkursu nadsyłane mogą być przez nauczycieli.

3. W konkursie wziąć mogą udział prace w dowolnej technice  wykonane wspólnie przez uczniów danej pierwszej klasy.
4. Prace powinny dotyczyć tematu „Podróżuj z Sindbadem” – zawierać mają element związany z autokarem, podróżą itp.

5. Deklarację zgłoszenia do konkursu przesyłać można mailem na adres: marketing@sindbad.pl lub telefonicznie pod numerem 77 549 49 05, z zaznaczeniem danych szkoły, która bierze udział w konkursie, oraz numeru klasy (jeśli w szkole jest więcej klas pierwszych).

6. Prace plastyczne nadsyłać można do 30 września 2014 r. Liczy się data stempla pocztowego.

 

Nagrody

 

1. Spośród wszystkich prac komisja składająca się z wcześniej wytypowanych pracowników firmy Sindbad Sp. z o.o. wybierze 10 najlepszych. Klasy-autorzy wybranych prac otrzymają nagrodę.

2. Każda zwycięska klasa otrzyma zestaw materiałów na temat bezpieczeństwa na drodze, tj. książeczki-kolorowanki, opaski odblaskowe, dyplom za uczestnictwo w konkursie oraz 10% bon rabatowy na wycieczkę klasową organizowaną przez Prywatne Biuro Podroży Sindbad w Opolu.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do  8 października 2014 r.

4. Zwycięskie klasy powiadomione zostaną o wygranej pisemnie lub telefonicznie zaraz po ogłoszeniu wyników. Zwycięskie prace oraz wyniki zaprezentowane będą również w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Sindbad.