Zniesienie dopłat rezerwacyjnych do biletu z dniem 16.01.2017

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 stycznia 2017r. (poniedziałek) zostają zniesione
następujące opłaty rezerwacyjne na biletach Sindbad Eurobus:

 

- Zmiana daty wyjazdu,
- Zmiana daty powrotu,
- Oddatowanie biletu OPEN,
- Ponowne datowanie biletu OPEN.

 

Z dniem 16 stycznia 2017r. powyższe operacje będą bezpłatne. Zmiana dotyczy również biletów
zakupionych przed tą datą.

 

Po zniesieniu opłat w/w operacje na biletach będzie można wykonywać dowolną ilość razy, pod
warunkiem, że zmiany zostaną zrobione najpóźniej 24 godziny przez wyjazdem.

 

W razie zmiany taryfy, terminu lub trasy wyjazdu/powrotu, która skutkować będzie zmianą ceny
na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny biletu, naliczona i pobrana przez pilota zostanie jedynie
opłata w wysokości różnicy taryfowej.

 

Opisana wyżej dopłata nie zostanie pobrana jeśli zmiana ceny nie przekroczy kwoty
20 PLN/ 5EUR/ 5GBP/ 5CHF/ 40DKK/ 40SEK/ 40NOK.

 

Przypominamy również, że Klient który posiada bilet zakupiony w taryfie promocyjnej SINDBAD-INTERBUS
może dokonać bezpłatnej zmiany terminu wyjazdu/powrotu tylko i wyłącznie
w ramach taryfy SINDBAD-INTERBUS.

 

Prosimy o informowanie o w/w fakcie naszych Klientów. Ewentualne pytania prosimy kierować pod
numer Infolinii 801 22 33 44 lub 77 443 44 44.